Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SPR Bielany > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Regulamin Organizacyjny - Załączni do Zarządzenia Nr 3419/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2006r

Regulamin Organizacyjny - Załączni do Zarządzenia Nr 3419/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2006r

  Drukuj
 

Regulamin Organizacyjny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

& 1

Regulamin organizacyjny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółową organizację pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zwanej dalej "Poradnią".

& 2

Podstawy prawne i przedmiot działania poradni określa statut poradni.

& 3

Poradni jest jednostką bdżetową w rozumieniu ustwy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

& 4

Poradnia jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

& 5

Pracą Poradni kieruje dyrektor, przy pomocy głównego księgowego.

& 6

1. Dyrektor odpowiada za realizację zadań Poradni.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

    1/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania poradni i kierowanie jej działalnością,

    2/ zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni, sporządzanie planu finansowego,

    3/ sporządzanie planów pracy poradni, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczością,

    4/ reprezentowanie Poradni na zewnątrz,

    5/ dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach,

    6/ współpraca z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszwy i Zarządem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

    7/ koordynacja różnych form pomocy psychologicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z działaniami poradni,

    8/ współpraca z instytucjami, których działalność wspomaga poradnię,

    9/ składanie w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i w Zarządzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy corocznych sprawozdań z działalności Poradni,

    10/ promowanie różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię.

& 7

Do zadań głównego księgowego Poradni należy w szczególności:

1/ prowadzenie rachunkowości,

2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

& 8

1/ Do zadań pracowników poradni należy wykonywanie obowiązków określonych w ich zakresach czynności.

2/ W celu realizacji zadań Dyrekto poradni może tworzyć doraźne zespoły zadaniowe.

 
 
Wprowadził BZMW/jzebrowska 16-09-2008
Aktualizujący bzmw/jzebrowska 16-09-2008
Zatwierdzający bzmw/jgoransson 16-09-2008
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2008
Liczba odwiedzin: 2601