Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Celem działalności Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych i prawnych oraz terapii rodzinnej. Realizujemy swoje cele statutowe poprzez:
  1. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci
  2. diagnozę psychologiczną
  3. terapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży i dzieci
  4. mediacje rodzinne
  5. psychoterapię rodzinną i małżeńską
  6. tworzenie grup samopomocowych i wsparcia
  7. działalność informacyjną i psychoedukacyjną
  8. prowadzenie form doskonalenia i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie


Wprowadził Żebrowska Joanna (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany) 2014-03-03
Aktualizujący Żebrowska Joanna (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany) 2014-03-05
Zatwierdzający Goransson Jadwiga (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany) 2014-03-05
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-03-05
Wersja standardowa