Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Celem działalności Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych i prawnych oraz terapii rodzinnej. Realizujemy swoje cele statutowe poprzez:
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci diagnozę psychologiczną terapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży i dzieci mediacje rodzinne psychoterapię rodzinną i małżeńską tworzenie grup samopomocowych i wsparcia działalność informacyjną i psychoedukacyjną prowadzenie form doskonalenia i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla osób działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Władze
Status prawny
Zasady funkcjonowania
Przedmiot działalności
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa